Dasar Privasi

1. Pengenalan 

1.1. Dokumen ini menerangkan cara SmartTradzt mengumpul, memproses, menyimpan dan/atau berkongsi sebarang Maklumat Peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan/atau maklumat lain daripada atau tentang Pengguna. KAMI MENGHARGAI PRIVASI PENGGUNA KAMI DAN JADI KAMI TELAH MENYEDIAKAN DOKUMEN DASAR PRIVASI INI UNTUK MENDEMONSTRASIKAN INI.

2. Pengguna 

2.1. PENGGUNA di Takrif kan sebagai entity yang berurusan dengan Smart Tradzt seperti Penjual,Pembeli, Penghantar, Syarikat Pembayaran dan lain lain.

3. Data Peribadi yang Dikumpul 

3.1. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Platform, anda bersetuju dengan pengumpulan, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat anda mengikut Dasar Privasi ini. Seperti yang dinyatakan dalam Syarat Umum yang dinyatakan di atas, anda mestilah sekurang-kurangnya mencapai umur yang sah untuk mengakses Platform dan/atau menggunakan Perkhidmatan. SILA BACA DOKUMEN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGHANTAR SEBARANG MAKLUMAT DI PLATFORM.

4. Kemaskini Kepada Dasar Privasi ini 

4.1. Kami mungkin mengemas kini kenyataan ini dari semasa ke semasa dengan menerbitkan versi yang disemak pada Platform mengikut Dasar Privasi. Sila semak dokumen Dasar Privasi ini setiap kali sebelum anda berkongsi Maklumat Peribadi dengan Kami. Kami mungkin berkongsi maklumat (termasuk Maklumat Peribadi anda) dengan Ahli Gabungan, pekerja, pengarah, ejen, kontraktor, rakan kongsi perniagaan, dan pengganti Kami atau penerima yang dibenarkan atau mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga, untuk memberikan anda akses kepada Platform dan/atau Perkhidmatan, dan dengan mendaftar di Platform dan/atau untuk Perkhidmatan Kami, anda memberikan kebenaran nyata anda kepada Kami bahawa Kami mungkin mengumpul, menyimpan, berkongsi, menghantar atau sebaliknya menggunakan maklumat anda (termasuk Maklumat Peribadi) mengikut Polisi Privasi ini khususnya dan ini Syarat secara umum.

5. Koleksi 

5.1. Maklumat Peribadi:  

Apabila anda membuat akaun atau mendaftar dengan Kami, Kami mengumpul maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda ("Maklumat Peribadi"). Maklumat Peribadi mungkin termasuk alamat e-mel, nama, nama pengguna, alamat dan nombor telefon anda, nombor Kad bayaran , dan sebarang maklumat pengenalan peribadi lain yang anda boleh pilih untuk berikan kepada Kami atau yang anda pilih untuk dimasukkan ke dalam akaun anda di Platform. Kami juga mungkin mengumpul Maklumat Peribadi yang anda berikan apabila anda meletakkan Bida, membuat tawaran atau Penerimaan, atau sebaliknya berkomunikasi dengan Kami atau Pengguna lain pada atau melalui Platform.

Maklumat lain:

  1. 5.1.1. Maklumat Transaksi;
  2. 5.1.2. Maklumat Lokasi Geo: Gunakan dan simpan maklumat tentang lokasi anda- untuk menyediakan ciri Perkhidmatan kami, untuk menambah baik dan menyesuaikan tawaran kami;
  3. 5.1.3. Maklumat Penggunaan ditangkap - Interaksi anda dengan platform;
  4. 5.1.4. Maklumat Tidak Mengenal pasti - Setiap kali anda melawati tapak web kami, kami mungkin mengumpul maklumat yang tidak mengenal pasti, seperti URL rujukan, penyemak imbas, sistem pengendalian dan Pembekal Perkhidmatan Internet;

6. Pendaftaran

6.1. PLATFORM TIDAK AKAN TERSEDIA KEPADA INDIVIDU ATAU ENTITI YANG TIDAK BERDAFTAR DENGAN KAMI. JIKA ANDA TIDAK BERDAFTAR, ANDA TIDAK AKAN DAPAT MENGGUNAKAN PLATFORM.

7. Kandungan dan Komunikasi 

7.1. Kandungan dan Komunikasi Anda: Perkhidmatan Kami membenarkan anda berinteraksi dengan Kami melalui sistem pemberitahuan. Kami mengumpul dan menyimpan semua ulasan, komunikasi dan sembang yang anda siarkan, hantar atau jana pada Platform dan/atau melalui Perkhidmatan. Apabila anda meminta bantuan daripada Kami untuk sokongan pelanggan, maklumat hubungan yang anda berikan akan dikumpulkan, serta maklumat yang anda siarkan semasa menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan, seperti, nombor ID pengguna anda, dsb., dan sebarang surat-menyurat atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

8. Penggunaan Kuki 

8.1. Kami mmungkin menggunakan kuki untuk menjejaki akses anda kepada Platform dan/atau Perkhidmatan. Teknologi ini beroperasi sama ada dengan meletakkan fail kecil yang menyimpan beberapa maklumat pada komputer atau peranti mudah alih anda; dan/atau dengan mengakses maklumat pada peranti anda. Kami menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk mengecam peranti anda, contohnya dengan mengenal pasti alamat IP anda, dan untuk mengumpul data seperti model peranti anda, sistem pengendalian dan saiz skrin, aplikasi lain yang dipasang pada peranti anda, masa dan tarikh serta maklumat lain tentang bagaimana anda menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan. Kami menggunakan maklumat ini (a) untuk menyimpan dan mengakses maklumat; (b) untuk membolehkan Kami memberikan anda perkhidmatan yang lebih tersuai, dan (c) untuk mengumpul maklumat lain tentang penggunaan Perkhidmatan Kami oleh anda.

9. Cara Data Peribadi Anda Digunakan 

9.1. Anda bersetuju bahawa Kami dan/atau penyedia perkhidmatan bagi pihak Kami boleh menggunakan maklumat yang mereka kumpulkan, termasuk Maklumat Peribadi anda untuk:

  1. 9.1.1. menghubungi anda untuk mendapatkan sokongan pelanggan;
  2. 9.1.2. menghantar anda kemas kini atau maklumat tentang Platform dan/atau Perkhidmatan;

9.2. menguruskan akaun dan hubungan anda dengan Platform dan/atau Perkhidmatan, dan menambah baik pengalaman anda apabila anda menggunakannya;

9.3. menambah baik Perkhidmatan, penyelidikan, tinjauan, dan melibatkan diri dengan anda, contohnya dengan menghantar komunikasi kepada anda untuk tujuan ini;

9.4. pemasaran dan promosi Platform dan/atau Perkhidmatan dan/atau produk lain;

9.5. memperibadikan dan mengoptimumkan Platform dan/atau Perkhidmatan;

9.6. berkongsi kandungan promosi dan/atau pengiklanan; dan

9.7. mencipta laporan, analisis atau perkhidmatan yang serupa untuk penyelidikan atau risikan perniagaan.

9.8. Anda boleh berhenti melanggan beberapa mesej ini dengan menghantar e-mel kepada Kami di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 11 di bawah.

Maklumat tersedia

Dengan menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan, anda memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda akan tersedia kepada Pengguna lain. Sebagai contoh, apabila perdagangan ditutup pada Platform, Kami memberikan maklumat hubungan profil pelaksanaan atau, sekiranya profil tersebut tidak tersedia, profil komersial, kepada Pengguna lain. Apabila anda menyenaraikan lelongan/bidaan dengan butiran anda pada Platform, penyenaraian, siaran dan/atau aktiviti tersebut dikongsi dengan Pengguna lain yang kemudiannya boleh berkongsi maklumat ini dengan orang lain melalui Platform dan/atau Perkhidmatan atau di luar Platform dan/atau Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa anda tidak mengharapkan privasi tentang lelongan, Tawaran, Tawaran, Penerimaan, Pengesahan Kontrak, yang disiarkan pada Platform.

WALAUPUN DI ATAS, SENARAI/PENYIARAN YANG DIBUAT DI PLATFORM HANYA AKAN DIKONGSI DENGAN PENGGUNA LAIN.

10. Keselamatan Maklumat Peribadi Anda 

10.1. Kami mengambil semua langkah yang munasabah dan kukuh untuk memastikan maklumat tersebut dilindungi daripada penyalahgunaan, kehilangan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian dan/atau pendedahan. KAMI mengguna pakai dan mengguna pakai pengumpulan data, penyimpanan, amalan pengurusan dan prosedur keselamatan yang sesuai untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, penambahan, pemadaman, pendedahan dan/atau pemusnahan maklumat peribadi Pengguna, termasuk nama pengguna, alamat e-mel, kata laluan, urus niaga mereka. maklumat, dan sebarang data lain yang disimpan pada Platform. Walau bagaimanapun, tiada storan atau penghantaran data melalui Internet atau rangkaian lain boleh dijamin selamat 100%. Sehubungan itu, Kami tidak menjamin bahawa maklumat tidak akan diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan oleh sebarang pelanggaran mana-mana perlindungan yang dinyatakan di atas. Setakat yang berkenaan, Kami mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkenaan, dan anda (Pengguna) terikat dengan sewajarnya untuk memberikan semua bantuan dan maklumat yang munasabah kepada Kami tentang pematuhan undang-undang tersebut.

11. Akses Kepada Maklumat Peribadi 

11.1. Anda mempunyai hak untuk mengakses Maklumat Peribadi yang Kami kumpul dan simpan tentang anda. Jika pada bila-bila masa anda ingin mengakses atau menukar Maklumat Peribadi anda, atau anda ingin maklumat lanjut tentang pendekatan Kami untuk melindungi privasi anda, sila hubungi Kami di butiran hubungan yang dinyatakan Anda boleh menarik diri daripada menerima bahan promosi atau pemasaran tertentu dengan memilih pilihan berhenti melanggan yang terkandung dalam e-mel yang menyediakan bahan tersebut atau menghubungi Kami di butiran hubungan yang dinyatakan . Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menarik diri daripada menerima semua e-mel daripada Kami tentang penggunaan Platform anda, seperti e-mel tentang status akaun anda.

12. Amalan Perlindungan Data 

12.1.Data Kami dihoskan dalam infrastruktur AWS dan data disulitkan semasa rehat dan dalam transit menggunakan Piawaian Penyulitan AES-256. Kami menggunakan tembok api rangkaian terbina dalam rangka kerja Amazon VPC untuk memastikan keselamatan selanjutnya. Kami menggunakan AWS Cloudwatch dan AWS GuardDuty untuk memantau sistem, log akses dan aktiviti pada infrastruktur Kami.

13. Penggunaan Amalan Standard

13.1. Kami telah melaksanakan amalan terbaik keselamatan standard dan mempunyai program keselamatan maklumat yang didokumentasikan secara komprehensif dengan mematuhinya ISO 20017?? Any others??

14. Syarat-syarat Am

14.1. Walau apa pun yang bertentangan dalam Dasar Privasi ini, Kami boleh menyimpan atau mendedahkan maklumat anda: (a) setakat yang munasabah perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan atau permintaan undang-undang; (b) untuk melindungi keselamatan mana-mana orang; (c) untuk menangani penipuan, keselamatan atau isu teknikal; atau (d) untuk melindungi hak atau harta Kami . Walau bagaimanapun, tiada dalam Dasar Privasi ini bertujuan untuk mengehadkan sebarang pembelaan atau bantahan undang-undang yang anda mungkin ada kepada pihak ketiga, termasuk permintaan kerajaan untuk mendedahkan maklumat anda. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa lain yang berwibawa mendapati mana-mana Polisi Privasi ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, syarat lain Polisi Privasi ini tidak akan terjejas.

15.Perubahan Kepada Dasar Privasi ini 

15.1. Versi terbaharu Dasar Privasi ini akan mengawal penggunaan maklumat (termasuk Maklumat Peribadi) pada Platform. Kami mungkin menyemak atau meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami memutuskan untuk menukar Dasar Privasi ini, kami akan memaklumkan anda dengan menyiarkan Dasar Privasi yang telah disemak pada Platform. Kami juga boleh, tetapi tidak perlu, memberitahu anda tentang perubahan pada Dasar Privasi melalui e-mel ke alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda. Jika anda membantah sebarang perubahan pada Dasar Privasi, anda harus segera berhenti menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan dan menutup mana-mana akaun yang berkaitan. Dengan terus mengakses atau menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan selepas perubahan menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi yang telah disemak semula.

16.Mekanisme Aduan & Rungutan 

16.1. Untuk Menangani pertanyaan/kebimbangan pengguna, kami telah menentukan Mekanisme Aduan.

Tahap 1: Pengguna boleh menghubungi kami melalui ciri "Bantuan melalui Panggilan" pada aplikasi mudah alih atau boleh menulis kepada kami di support@smarttradzt.com

Tahap 2: Jika pertanyaan/kebimbangan pengguna tidak ditujukan kepada tahap yang dijangkakan, maka mereka boleh menghubungi Pegawai Aduan- En. XXXXX

Email id: xxxx@smarttradzt.com Pegawai aduan mengakui penerimaan sebarang pertanyaan/kebimbangan pengguna dalam tempoh 48 jam dan membetulkan aduan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan aduan.

Tahap 3: Sekiranya isu anda tidak dapat diselesaikan sehingga anda berpuas hati walaupun telah meningkat kepada Pegawai Aduan kami, anda boleh menghubungi Pegawai khas kami En.yyyyy – yyyy@smarttradzt.com . Kami akan membalas dalam masa 3 hari perniagaan dari tarikh penerimaan e-mel anda.