Media

Latest News

Agro Tradzt meneruskan kempen penyertaan nelayan di Kuantan

Mac 21, 2022

Selepas kempen yang diadakan di Kuala Selangor baru baru ini, kempen yang serupa telah di adakan di Kuantan Pahang, bertempat di Pusat Pemerosesan Ikan LKIM Kuantan pada 21 Mac 2022 dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Agro Tradzt continues to draw fishermen's participation in Kuantan campaign

March 21, 2022

After the campaign in Kuala Selangor recently, a similar campaign was held in Kuantan Pahang, on 21 March 2022 in collaboration with the Malaysian Fisheries Development Authority (LKIM) at the LKIM Kuantan Fish Processing Center.

Agro Tradzt telah berada di Kuala Selangor

Mac 10, 2022

Selepas kempen yang diadakan di Kuala Selangor baru baru ini, kempen yang serupa telah di adakan di Kuantan Pahang, bertempat di Pusat Pemerosesan Ikan LKIM Kuantan pada 21 Mac 2022 dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Agro Tradzt is now in Kuala Selangor.

March 10, 2022

After the Sellers ( Fishermen and Entrepreneurs ) onboarding Campaign held at the Kampung Aceh Fisheries Development Center, Sitiawan Perak, conducted in collaboration with the Perak State Fisheries Department on 8th March 2022, a similar campaign was held in Kuala Selangor at the LKIM Kuala Selangor Complex on 10 March 2022 from 9.30 am to 4.00 PM.

Banyak penyertaan dari kalangan nelayan, petani dan penternak dengan program kempen terbaru nya berlangsung di Pusat Pengembangan Perikanan Kampung Aceh, Sitiawan Perak, melalui kolaborasi dengan Jabatan Perikanan Negeri Perak

Mac 8, 2022

Agro Tradzt adalah satu platform e Dagang dan merupakan rakan strategik kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Ianya mengsasarkan lebih banyak penyertaan dari kalangan nelayan, petani dan penternak dengan program kempen terbaru nya berlangsung di Pusat Pengembangan Perikanan Kampung Aceh, Sitiawan Perak, melalui kolaborasi dengan Jabatan Perikanan Negeri Perak. Yang telah berlangsung pada 8hb Mac 2022 bermula dari pukul 9.30 pagi hingga 4.00 petang.

More participation from fishermen, farmers and ranchers with its latest campaign program taking place at the Kampung Aceh Fisheries Development Center, Sitiawan Perak, through collaboration with the Perak State Fisheries Department

March 8, 2022

Agro Tradzt is an e-Commerce platform and a strategic partner to the Ministry of Agriculture and Food Industry (MAFI). It targets more participation from fishermen, farmers and ranchers with its latest campaign program taking place at the Kampung Aceh Fisheries Development Center, Sitiawan Perak, through collaboration with the Perak State Fisheries Department that took place on 8th March 2022 from 9.30 AM to 4.00 PM.